Valet av dina krukor
Om du gör ett arrangemang av blå växter kommer det definitivt att locka uppmärksamhet. Detta kräver krukor med ett lugnt utseende. Till exempel i terrakottafärg, grå eller vit. Välj en färg för alla dina krukor. Åtminstone ett begränsat antal färger och former.

Strukturen på ditt arrangemang
Du kan bygga ett arrangemang av flera krukor med en planta per kruka. Upprepning ger ro till kompositionen, så placera samma planta i samma kruka två gånger. De andra krukorna kan då variera i storlek och växtslag, så att bilden inte blir för rastlös.

Skapa variation i höjden genom att placera ett antal plantor på ett planteringsbord eller i en planteringsenhet på ben. Du kan också fylla flera stora växtkrukor med ett arrangemang av flera växter. Ett slags ‘blomsterarrangemang’ med perenner.